Dành cho phụ nữ  trải nghiệm trong ngành nghề tình dục 

 

Tất cả các dịch vụ của chúng tôi đều: 

 • Miễn phí 

 • Bảo mật 

 • Riêng tư 

 • Không phán xét 

 • Qua điện thoại 

 • Không cần thời gian chờ đến lượt 

 • Không cần có giới thiệu/Không yêu cầu có giới thiệu

Nhận sự hỗ trợ 

Các dịch vụ của Project Respect bao gồm: 

 • Hỗ trợ qua điện thoại, với dịch vụ thông dịch miễn phí theo yêu cầu 

 • Thông tin và hỗ trợ toàn diện liên tục 

 • Giới thiệu đến các tổ chức khác để đạt được mục tiêu của quý vị 

 • Hỗ trợ giảm giờ làm hoặc chuyển ngành nghề nếu đây là lựa chọn của quý vị 

 • Hỗ trợ chuyên sâu cho phụ nữ từng bị buôn bán (cả quốc tế và trong nước) 

 • Một người phụ nữ thân thiện, hiểu biết để hỗ trợ và lắng nghe quý vị 

 • Vận động vì quyền lợi của quý vị 

 • Được tham gia các bữa trưa cộng đồng lành mạnh và các buổi làm vườn cộng đồng thư giãn 

 • Cơ hội sắp đặt cho sinh viên linh hoạt 

 • Các cơ hội tình nguyện bao gồm cả với Nhóm Cố Vấn Dành Cho Phụ Nữ của chúng tôi 

Hội đ điều kiện 

Tất cả mọi hỗ trợ của Project Respect dành cho bất kỳ ai tự nhận mình  phụ nữ (từ 18 tuổi trở lên), bao gồm tất cả phụ nữ LGBTQIA+ cũng như những người đa dạng về giới tính  không phải nhị phân, : 

 • Có trải nghiệm sống trong bất kỳ lĩnh vực nào của ngành nghề giải trí tình dục hoặc dành cho người lớn, được cấp phép hoặc không được cấp phép, trực tuyến hoặc trực tiếp 

 • Từng bị buôn bán vì mục đích bóc lột tình dục (cả quốc tế và trong nước) 

 • Hiện tại hoặc trong quá khứ có tham gia trong ngành nghề tình dục 

 • Muốn duy trì hoặc giảm giờ làm trong ngành nghề tình dục 

 • Có quan điểm và trải nghiệm đa dạng về ngành nghề tình dục 

 • Có bất kỳ tình trạng nhập cư, thị thực, cư trú hoặc quốc tịch nào 

 • Có người thân, bạn bè và các tổ chức cung cấp dịch vụ đang tìm kiếm thông tin và hỗ trợ về ngành nghề tình dục

 

Để tìm kiếm sự hỗ trợ, vui lòng liên lạc với chúng tôi theo số 0477 001 110 bằng cuộc gọi, tin nhắn văn bản hoặc WhatsApp, 

nếu chúng tôi không thể trả lời, vui lòng để lại lời nhắn hoặc nhắn tin với số điện thoại của quý vị để chúng tôi có thể gọi lại cho quý vị. 

Chúng tôi không phải là một dịch vụ ứng phó với khủng hoảng và có thể mất vài ngày để chúng tôi liên lạc lại với quý vị. 

Nếu là trường hợp khẩn cấp, vui lòng gọi Cảnh Sát theo số 000. Nếu quý vị bị ảnh hưởng bởi bạo lực, vui lòng gọi 1800 RESPECT. 

Chúng tôi  các dịch vụ thông dịch miễn phí từ các vùng khác nhau của Úc để đảm bảo  mật của quý vị. 

 

Quý vị  thể liên lạc với chúng tôi từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu qua 

Điện thoại: (03) 9416 3401 

Email: [email protected]

thư điện tử:  [email protected] 

Địa chỉ bưu điệnFitzroy, VIC  3065 

www.projectrespect.org.au

thông tin thêm (Brochure)

Hỗ Trợ COVID-19

vietnamese