COVID-19 gây bệnh đường hô hấp ở mọi người ở mọi lứa tuổi. Nó có thể khiến một số người bị bệnh nặng và cần được chăm sóc y tế.

Việc tiếp tục tiêm vắc-xin COVID-19 sẽ giúp giữ an toàn cho bạn và những người thân yêu của bạn.

Dự Án Tôn Trọng (Project Respect) có sẵn thông qua tất cả các môi trường Coronavirus (COVID-19) và có thể làm việc với quý vị nếu quý vị cần hỗ trợ.

Hỗ Trợ COVID-19

Thông tin thêm về các triệu chứng của COVID-19 có tại đây

Luôn cập nhật về những môi trường và hạn chế an toàn COVID-19 ở Victoria tại đây:

Thông tin về cách lấy cuộc hẹn chích vắc-xin COVID-19 có tại đây:

Xem thêm thông tin về những cách khác để giảm nguy cơ nhiễm COVID-19 tại đây:

Thông tin về những việc cần làm khi quý vị nhiễm COVID-19 có tại đây:

Tìm sự hỗ trợ cho COVID-19 tại đây:

  • Nếu đang gặp khó khăn hoặc cảm thấy quá sức, quý vị có thể gọi miễn phí cho Mental Health & Wellbeing Hubs (Trung Tâm Sức Khỏe Tâm Thần & An Vui) theo số 1300 375 330.
  • Gọi cho Đường Dây Nóng Coronavirus bất kỳ lúc nào theo số 1800 020 080.

Tìm thêm các tài liệu về COVID-19 tại đây:

Cách thực hiện Xét Nghiệm Kháng Nguyên Nhanh (Rapid Antigen Test - RAT)Nhưng tôi có thực sự cần chích liều tăng cường không?

Chăm sóc sức khỏe tinh thần của quý vị trong khi cách ly

Xem Facebook và Instagram của Dự Án Tôn Trọng (Project Respect) để biết thông tin và video dễ hiểu về COVID-19.

Linktree  Instagram  Facebook

Hỗ trợ của Project Respect vẫn có sẵn trong tất cả các giai đoạn phong tỏa và cài đặt an toàn COVID-19.

Tất cả các dịch vụ của Project Respect đều tuân thủ các thiết lập an toàn về COVID-19 của Chính phủ Victoria.